top of page

Termeni si Conditii

Ultima actualizare 26 octombrie 2023

ACORD CU TERMENII NOȘTRI LEGALI

 

Acest site www.petnotecommunity.com ("Site-ul"), aplicația mobilă PetNote: We Love Them Too ("Aplicația"), precum și orice alte produse și servicii conexe care se referă sau se leagă de acești termeni legali ("Termenii Legali") (colectiv,"serviciile"), sunt operate de SC PETBOOK SRL, cu sediul social la adresa Str. Cerna, Nr. 13, Iași, România, identificat prin CUI RO41569357 / J22/2802/2019. 

 

Acești termeni legali constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între dvs., personal sau în numele unei entități ("dvs."), și PetBook S. R. L., cu privire la accesul și utilizarea serviciilor de către dvs. Sunteți de acord că, accesând Serviciile, ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați toți acești termeni legali. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACEȘTI TERMENI LEGALI, ATUNCI VI SE INTERZICE ÎN MOD EXPRES UTILIZAREA SERVICIILOR ȘI TREBUIE SĂ ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA.

 

Termenii și condițiile suplimentare sau documentele care pot fi postate pe servicii din când în când sunt încorporate în mod expres aici prin referință. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a face modificări sau modificări ale acestor termeni legali din când în când. Vă vom avertiza cu privire la orice modificări prin actualizarea datei "Ultima actualizare" a acestor termeni legali și renunțați la orice drept de a primi o notificare specifică cu privire la fiecare astfel de modificare. Este responsabilitatea dvs. să revizuiți periodic acești termeni legali pentru a fi la curent cu actualizările. Se va considera că ați luat la cunoștință și că ați acceptat modificările oricăror termeni legali revizuiți prin utilizarea continuă a Serviciilor după data publicării acestor termeni legali revizuiți.

 

Serviciile sunt destinate utilizatorilor care au cel puțin 18 ani. Persoanelor cu vârsta sub 18 ani nu li se permite să utilizeze sau să se înregistreze pentru Servicii.

 

Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor termeni legali pentru înregistrările dvs.

 

 

CUPRINS

1. SERVICIILE NOASTRE

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3. REPREZENTĂRI ALE UTILIZATORILOR

4. ÎNREGISTRARE UTILIZATOR

5. PRODUSE

6. ACHIZIȚII ȘI PLĂȚI

7. POLITICA DE RETURNARE

8. ACTIVITĂȚI INTERZISE

9. CONTRIBUȚII GENERATE DE UTILIZATORI

10. LICENȚĂ DE CONTRIBUȚIE

11. LINII DIRECTOARE PENTRU RECENZII

12. LICENȚĂ PENTRU APLICAȚII MOBILE

13. MANAGEMENTUL SERVICIILOR

14. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

15. TERMEN ȘI REZILIERE

16. MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI

17. LEGEA APLICABILĂ

18. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

19. CORECȚII

20. DISCLAIMER

21. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

22. DESPĂGUBIRE

23. DATE UTILIZATOR

24. COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRANZACȚII ȘI SEMNĂTURI

25. DIVERSE

26. CONTACTAȚI-NE

 

1. SERVICIILE NOASTRE

Informațiile furnizate atunci când utilizați Serviciile nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate din orice jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuire sau utilizare ar fi contrară legii sau reglementărilor sau care ne-ar supune oricărei cerințe de înregistrare în cadrul unei astfel de jurisdicții sau țări. În consecință, persoanele care aleg să acceseze serviciile din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt singurele responsabile pentru respectarea legilor locale, dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile.

 

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proprietatea noastră intelectuală

Suntem proprietarul sau licențiatul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală din serviciile noastre, inclusiv toate codurile sursă, bazele de date, funcționalitatea, software-ul, designul site-urilor web și a aplicației mobile ”PetNote: We Love Them Too” disponibilă în App Store, audio, video, text, fotografii și grafică din Servicii (colectiv, "conținutul"), precum și mărcile comerciale, mărcile de servicii și logo-urile conținute în acestea ("mărcile").

 

Conținutul și mărcile noastre sunt protejate de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale (și diverse alte drepturi de proprietate intelectuală și legi privind concurența neloială) și tratate în Statele Unite și în întreaga lume.

 

Conținutul și mărcile sunt furnizate în sau prin intermediul Serviciilor "ca atare" numai pentru uz personal, necomercial.

 

Utilizarea serviciilor noastre

Sub rezerva respectării dvs. a acestor termeni legali, inclusiv a secțiunii "activități interzise" de mai jos, vă acordăm o licență neexclusivă, netransferabilă și revocabilă pentru:

 • accesul la servicii;

exclusiv pentru uz personal, necomercial.

Cu excepția celor stabilite în această secțiune sau în altă parte în termenii noștri legali, nicio parte a serviciilor și niciun conținut sau mărci nu pot fi copiate, reproduse, agregate, republicate, încărcate, postate, afișate public, codificate, traduse, transmise, distribuite, vândute, licențiate sau exploatate în alt mod în orice scop comercial, fără permisiunea noastră expresă prealabilă scrisă.

 

Dacă doriți să utilizați serviciile, conținutul sau mărcile, altele decât cele prevăzute în această secțiune sau în altă parte în termenii noștri legali, vă rugăm să adresați solicitarea dvs. la: contact@petnotecommunity.com. dacă vă acordăm vreodată permisiunea de a posta, reproduce sau afișa public orice parte a Serviciilor sau conținutului nostru, trebuie să ne identificați ca proprietari sau licențiatori ai serviciilor, conținutului sau mărcilor și să vă asigurați că orice notificare privind drepturile de autor sau proprietatea apare sau este vizibilă la postarea, reproducerea sau afișarea conținutului nostru.

 

Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres asupra serviciilor, conținutului și mărcilor.

 

Orice încălcare a acestor drepturi de proprietate intelectuală va constitui o încălcare semnificativă a termenilor noștri legali, iar dreptul dvs. de a utiliza Serviciile noastre va înceta imediat.

 

Trimiterile și contribuțiile dumneavoastră

 

Vă rugăm să consultați cu atenție această secțiune și secțiunea "activități interzise" înainte de a utiliza Serviciile noastre pentru a înțelege (a) drepturile pe care ni le acordați și (b) obligațiile pe care le aveți atunci când postați sau încărcați orice conținut prin intermediul Serviciilor.

 

Trimiteri:

Adresându-ne direct orice întrebare, comentariu, sugestie, idee, feedback sau alte informații despre servicii ("trimiteri"), sunteți de acord să ne atribuiți toate drepturile de proprietate intelectuală în astfel de trimiteri. Sunteți de acord că vom deține această prezentare și vom avea dreptul la utilizarea și diseminarea nerestricționată a acesteia în orice scop legal, comercial sau de altă natură, fără confirmare sau compensație pentru dvs.

 

Contribuții:

Serviciile vă pot invita să discutați, să contribuiți sau să participați la bloguri, forumuri, forumuri online și alte funcționalități în timpul cărora puteți crea, trimite, posta, afișa, transmite, publica, distribui sau difuza conținut și materiale către noi sau prin intermediul Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la text, scrieri, videoclipuri, audio, fotografii, muzică, grafică, comentarii, recenzii, sugestii de evaluare, informații personale sau alte materiale ("contribuții"). Orice depunere publicată este, de asemenea, tratată ca o contribuție.

 

Înțelegeți că contribuțiile pot fi vizualizate de alți utilizatori ai serviciilor.

 

Când postați contribuții, ne acordați o licență (inclusiv utilizarea numelui, mărcilor comerciale și siglelor dvs.): prin postarea oricăror contribuții, ne acordați un drept nelimitat, irevocabil, perpetuu, neexclusiv, transferabil, fără redevențe, plătit integral, la nivel mondial și licență pentru: utilizarea, copierea, reproducerea, distribuirea, vânzarea, revânzarea, publicarea, difuzarea, retitlarea, stocarea, interpretarea publică, afișarea publică, reformatarea, traducerea, extrasul (integral sau parțial) și exploatarea contribuțiilor dvs. (inclusiv, fără limitare, imaginea, numele și voce) pentru orice scop, comercial, publicitate, sau altfel, pentru a pregăti lucrări derivate sau pentru a încorpora în alte lucrări contribuțiile dvs. și pentru a sublicenția licențele acordate în această secțiune. Utilizarea și distribuția noastră pot avea loc în orice format media și prin orice canale media.

 

Această licență include utilizarea de către noi a numelui dvs., a numelui companiei și a numelui francizei, după caz, precum și a oricăror mărci comerciale, mărci de servicii, nume comerciale, sigle și imagini personale și comerciale pe care le furnizați.

 

Sunteți responsabil pentru ceea ce postați sau încărcați:

trimițându-ne trimiteri și/sau postând contribuții prin orice parte a Serviciilor sau făcând contribuțiile accesibile prin intermediul Serviciilor prin conectarea contului dvs. prin intermediul Serviciilor la oricare dintre conturile dvs. de rețele sociale, dvs.:

 • confirmați că ați citit și sunteți de acord cu "activitățile noastre interzise" și nu veți posta, trimite, publica, încărca sau transmite prin intermediul Serviciilor nicio trimitere și nici nu veți posta nicio contribuție ilegală, hărțuitoare, urâtă, dăunătoare, defăimătoare, obscenă, intimidare, abuzivă, discriminatorie, amenințătoare pentru orice persoană sau grup, explicită Sexual, falsă, inexactă, înșelătoare sau înșelătoare;

 • în măsura permisă de legea aplicabilă, renunțați la orice drepturi morale la orice astfel de depunere și / sau contribuție;

 • garantați că orice astfel de transmitere și/sau contribuții sunt originale pentru dvs. sau că aveți drepturile și licențele necesare pentru a trimite astfel de trimiteri și/sau contribuții și că aveți autoritatea deplină de a ne acorda drepturile menționate mai sus în legătură cu trimiterile și/sau contribuțiile dvs.; și

 • garantați și declarați că depunerile și/sau contribuțiile dvs. nu constituie informații confidențiale.

Sunteți singurul responsabil pentru depunerile și/sau contribuțiile dvs. și sunteți de acord în mod expres să ne rambursați toate pierderile pe care le putem suferi din cauza încălcării (a) acestei secțiuni, (b) drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți sau (c) legii aplicabile.

 

Putem elimina sau edita conținutul dvs.: deși nu avem nicio obligație de a monitoriza nicio contribuție, vom avea dreptul de a elimina sau edita orice contribuție în orice moment, fără notificare, dacă, în opinia noastră rezonabilă, considerăm că astfel de contribuții sunt dăunătoare sau încalcă acești termeni legali. Dacă eliminăm sau modificăm astfel de contribuții, putem, de asemenea, să suspendăm sau să dezactivăm contul dvs. și să vă raportăm autorităților.

 

3. REPREZENTĂRI ALE UTILIZATORILOR

Prin utilizarea serviciilor, declarați și garantați că: (1) toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți vor fi adevărate, exacte, actuale și complete; (2) veți menține acuratețea acestor informații și veți actualiza cu promptitudine aceste informații de înregistrare, după cum este necesar; (3) aveți capacitatea juridică și sunteți de acord să respectați acești termeni legali; (4) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți; (5) nu veți accesa Serviciile prin mijloace automate sau non-umane, fie printr-un bot, script sau în alt mod; (6) nu veți utiliza Serviciile în scopuri ilegale sau neautorizate; și (7) utilizarea de către dvs. a serviciilor nu va încălca nicio lege sau reglementare aplicabilă.

 

Dacă furnizați informații neadevărate, inexacte, neactuale sau incomplete, avem dreptul de a suspenda sau de a vă închide contul și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora).

 

4. ÎNREGISTRARE UTILIZATOR

Este posibil să vi se solicite să vă înregistrați pentru a utiliza Serviciile. Sunteți de acord să vă păstrați parola confidențială și veți fi responsabil pentru orice utilizare a contului și a parolei. Ne rezervăm dreptul de a elimina, revendica sau schimba un nume de utilizator pe care îl selectați dacă stabilim, la discreția noastră, că un astfel de nume de utilizator este inadecvat, obscen sau altfel inacceptabil.

5. PRODUSE

Depunem toate eforturile pentru a afișa cât mai exact posibil culorile, caracteristicile, specificațiile și detaliile produselor disponibile în cadrul Serviciilor. Cu toate acestea, nu garantăm că culorile, caracteristicile, specificațiile și detaliile produselor vor fi exacte, complete, fiabile, actuale sau fără alte erori, iar afișajul dvs. electronic poate să nu reflecte cu exactitate culorile și detaliile reale ale produselor. Toate produsele sunt în funcție de disponibilitate și nu putem garanta că articolele vor fi în stoc. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe orice produse în orice moment, din orice motiv. Prețurile pentru toate produsele pot fi modificate.

6. ACHIZIȚII ȘI PLĂȚI

 

Acceptăm următoarele forme de plată:

- Visa

- Mastercard

- PayPal

- Cash RON (ramburs)

 

Sunteți de acord să furnizați informații actuale, complete și exacte despre achiziții și despre cont pentru toate achizițiile efectuate prin intermediul Serviciilor. De asemenea, sunteți de acord să actualizați cu promptitudine informațiile despre cont și plată, inclusiv adresa de e-mail, metoda de plată și data de expirare a cardului de plată, astfel încât să putem finaliza tranzacțiile și să vă contactăm după cum este necesar. Taxa pe vânzări va fi adăugată la prețul achizițiilor, așa cum se consideră cerut de noi. Putem modifica prețurile în orice moment.

 

Toate plățile vor fi în RON.

 

Sunteți de acord să plătiți toate taxele la prețurile în vigoare atunci pentru achizițiile dvs. și orice taxe de expediere aplicabile și ne autorizați să taxăm furnizorul de plată ales pentru orice astfel de sume la plasarea comenzii. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori sau greșeli de stabilire a prețurilor, chiar dacă am solicitat deja sau am primit plata.

Ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă plasată prin intermediul Serviciilor. Putem, la discreția noastră, să limităm sau să anulăm cantitățile achiziționate pe persoană, pe gospodărie sau pe comandă. Aceste restricții pot include comenzi plasate de sau sub același cont de client, aceeași metodă de plată și/sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare sau de expediere. Ne rezervăm dreptul de a limita sau interzice comenzile care, după părerea noastră, par a fi plasate de dealeri, revânzători sau distribuitori.

 

7. POLITICA DE RETURNARE

Vă rugăm să consultați Politica noastră de returnare înainte de a plasa o comandă sau a iniția un retur.

8. ACTIVITĂȚI INTERZISE

Nu puteți accesa sau utiliza Serviciile în niciun alt scop decât cel pentru care punem la dispoziție serviciile. Serviciile nu pot fi utilizate în legătură cu niciun efort comercial, cu excepția celor care sunt aprobate sau aprobate în mod specific de noi.

 

În calitate de utilizator al Serviciilor, sunteți de acord să nu:

 • Preluați sistematic date sau alt conținut din Servicii pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilație, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă din partea noastră.

 • Păcăliți, fraudați sau induceți în eroare pe noi și pe alți utilizatori, în special în orice încercare de a afla informații sensibile despre cont, cum ar fi parolele utilizatorilor.

 • Eludați, dezactivați sau interferați în alt mod cu caracteristicile legate de securitate ale Serviciilor, inclusiv caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau impun limitări privind utilizarea serviciilor și/sau a conținutului conținut de acestea.

 • Discreditați sau dăunați în alt mod, în opinia noastră, nouă și/sau serviciilor.

 • Utilizați orice informații obținute din Servicii pentru a hărțui, abuza sau dăuna unei alte persoane.

 • Utilizați în mod necorespunzător serviciile noastre de asistență sau trimiteți rapoarte false de abuz sau abatere.

 • Utilizați serviciile într-un mod incompatibil cu orice legi sau reglementări aplicabile.

 • Angajarea în încadrarea neautorizată sau conectarea la servicii.

 • Încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) viruși, cai troieni sau alte materiale, inclusiv utilizarea excesivă a literelor majuscule și spam (postarea continuă a textului repetitiv), care interferează cu utilizarea neîntreruptă a serviciilor de către orice parte sau modifică, afectează, perturbă, modifică sau interferează cu utilizarea, caracteristicile, funcțiile, funcționarea sau întreținerea serviciilor.

 • Implicați-vă în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi utilizarea scripturilor pentru a trimite comentarii sau mesaje sau utilizarea oricăror extrageri de date, roboți sau instrumente similare de colectare și extragere a datelor.

 • Ștergeți notificarea privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate din orice conținut.

 • Încercați să vă asumați identitatea unui alt utilizator sau persoană sau să utilizați numele de utilizator al altui utilizator.

 • Încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) orice material care acționează ca un mecanism pasiv sau activ de colectare sau transmitere a informațiilor, inclusiv, dar fără a se limita la, formate clare de schimb grafic ("GIF-uri"), pixeli 1), bug-uri web, cookie-uri sau alte dispozitive similare (denumite uneori "spyware" sau "mecanisme de colectare pasivă" sau "pcms").

 • Interferați cu, întrerupeți sau creați o sarcină nejustificată asupra Serviciilor sau rețelelor sau serviciilor conectate la servicii.

 • Hărțuiți, enervați, intimidați sau amenințați pe oricare dintre angajații sau agenții noștri angajați în furnizarea oricărei părți a Serviciilor către dvs.

 • Încercați să ocoliți orice măsuri ale serviciilor menite să împiedice sau să restricționeze accesul la servicii sau la orice parte a serviciilor.

 • Copiați sau adaptați software-ul Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la Flash, PHP, HTML, JavaScript sau alt cod.

 • Cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă, descifrați, decompilați, dezasamblați sau faceți inginerie inversă a oricărui software care cuprinde sau în orice mod face parte din Servicii.

 • Cu excepția cazului în care poate fi rezultatul utilizării standard a motorului de căutare sau a browserului de Internet, utilizați, Lansați, dezvoltați sau distribuiți orice sistem automatizat, inclusiv, fără limitare, orice păianjen, robot, utilitar de înșelăciune, răzuitor sau cititor offline care accesează serviciile sau utilizați sau lansați orice script neautorizat sau alt software.

 • Utilizați un agent de cumpărare sau un agent de cumpărare pentru a face achiziții pe servicii.

 • Utilizarea neautorizată a Serviciilor, inclusiv colectarea numelor de utilizator și / sau a adreselor de e-mail ale utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul trimiterii de e-mailuri nesolicitate sau crearea de conturi de utilizator prin mijloace automate sau sub pretexte false.

 • Utilizați Serviciile ca parte a oricărui efort de a concura cu noi sau de a utiliza în alt mod Serviciile și/sau conținutul pentru orice efort generator de venituri sau întreprindere comercială.

 • Utilizați serviciile pentru a face publicitate sau pentru a vă oferi să vindeți bunuri și servicii.

 

9. CONTRIBUȚII GENERATE DE UTILIZATORI

 

Serviciile vă pot invita să discutați, să contribuiți sau să participați la bloguri, forumuri, forumuri online și alte funcționalități și vă pot oferi posibilitatea de a crea, trimite, posta, afișa, transmite, efectua, publica, distribui sau difuza conținut și materiale către noi sau pe servicii, inclusiv, dar fără a se limita la text, scrieri, videoclipuri, audio, fotografii, grafică, comentarii, sugestii sau informații personale sau alte materiale (denumite colectiv "contribuții"). Contribuțiile pot fi vizualizate de alți utilizatori ai serviciilor și prin intermediul site-urilor web ale unor terțe părți. Ca atare, orice contribuții pe care le transmiteți pot fi tratate ca neconfidențiale și neproprietare. Atunci când creați sau puneți la dispoziție Orice contribuții, declarați și garantați că:

 • Crearea, distribuirea, transmiterea, afișarea publică sau performanța și accesarea, descărcarea sau copierea contribuțiilor dvs. nu încalcă și nu vor încălca drepturile de proprietate, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, brevetul, marca comercială, secretul comercial sau drepturile morale ale oricărei terțe părți.

 • Sunteți creatorul și proprietarul sau dețineți licențele, drepturile, consimțămintele, eliberările și permisiunile necesare pentru a ne utiliza și a ne autoriza pe noi, serviciile și alți utilizatori ai serviciilor să utilizăm contribuțiile dvs. în orice mod prevăzut de servicii și de acești termeni legali.

 • Aveți consimțământul scris, eliberarea și/sau permisiunea fiecărei persoane individuale identificabile din contribuțiile dvs. de a utiliza numele sau asemănarea fiecărei astfel de persoane individuale identificabile pentru a permite includerea și utilizarea contribuțiilor dvs. în orice mod prevăzut de servicii și de acești termeni legali.

 • Contribuțiile dvs. nu sunt false, inexacte sau înșelătoare.

 • Contribuțiile dvs. nu sunt publicitate nesolicitate sau neautorizate, materiale promoționale, scheme piramidale, scrisori în lanț, spam, trimiteri în masă sau alte forme de solicitare.

 • Contribuțiile dvs. nu sunt obscene, obscene, lascive, murdare, violente, hărțuitoare, calomnioase, calomnioase sau inacceptabile în alt mod (așa cum este stabilit de noi).

 • Contribuțiile dvs. nu ridiculizează, batjocoresc, disprețuiesc, intimidează sau abuzează pe nimeni.

 • Contribuțiile dvs. nu sunt folosite pentru a hărțui sau amenința (în sensul legal al acestor Termeni) orice altă persoană și pentru a promova violența împotriva unei anumite persoane sau clase de persoane.

 • Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege, reglementare sau regulă aplicabilă.

 • Contribuțiile dvs. nu încalcă drepturile de confidențialitate sau publicitate ale niciunei terțe părți.

 • Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege aplicabilă privind pornografia infantilă sau care are scopul de a proteja sănătatea sau bunăstarea minorilor.

 • Contribuțiile dvs. nu includ comentarii jignitoare care sunt legate de rasă, origine națională, sex, preferință sexuală sau handicap fizic.

 • Contribuțiile dvs. nu încalcă în alt mod sau nu se leagă de materiale care încalcă nicio prevedere a acestor termeni legali sau orice lege sau reglementare aplicabilă.

 • Orice utilizare a serviciilor cu încălcarea celor de mai sus încalcă acești termeni legali și poate duce, printre altele, la încetarea sau suspendarea drepturilor dvs. de utilizare a serviciilor.

 

10. LICENȚĂ DE CONTRIBUȚIE

 

Prin postarea contribuțiilor dvs. la orice parte a serviciilor, acordați automat și declarați și garantați că aveți dreptul de a ne acorda un drept nelimitat, Nelimitat, irevocabil, perpetuu, neexclusiv, transferabil, fără redevențe, plătit integral, la nivel mondial și licență de a găzdui, utiliza, copia, reproduce, dezvălui, vinde, revinde, publica, difuza, retitla, arhiva, stoca, cache, efectua public, afișa public, reformata, traduce, transmite, extrage (integral sau parțial) și distribui astfel de contribuții (inclusiv, fără limitare, imaginea și vocea dvs.) pentru orice scop, pentru a pregăti lucrări derivate sau pentru a încorpora în alte lucrări astfel de contribuții și pentru a acorda și autoriza sublicențe ale celor de mai sus. Utilizarea și distribuirea pot avea loc în orice format media și prin orice canale media.

 

Această licență se va aplica oricărei forme, medii sau tehnologii cunoscute acum sau dezvoltate în continuare și include utilizarea de către noi a numelui dvs., a numelui companiei și a numelui francizei, după caz, precum și a oricăror mărci comerciale, mărci de servicii, nume comerciale, sigle și imagini personale și comerciale pe care le furnizați. Renunțați la toate drepturile morale în contribuțiile dvs. și garantați că drepturile morale nu au fost afirmate altfel în contribuțiile dvs.

Nu afirmăm nicio proprietate asupra contribuțiilor dvs. Vă păstrați proprietatea deplină asupra tuturor contribuțiilor dvs. și a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate asociate contribuțiilor dvs. Nu suntem răspunzători pentru nicio declarație sau declarație în contribuțiile dvs. furnizate de dvs. în orice domeniu al serviciilor. Sunteți singurul responsabil pentru contribuțiile dvs. la servicii și sunteți de acord în mod expres să ne exonerați de orice responsabilitate și să vă abțineți de la orice acțiune în justiție împotriva noastră cu privire la contribuțiile dvs.

Avem dreptul, la discreția noastră unică și absolută, (1) să edităm, să redactăm sau să modificăm în alt mod Orice contribuții; (2) să re-clasificăm Orice contribuții pentru a le plasa în locații mai adecvate ale serviciilor; și (3) să pre-ecranăm sau să ștergem orice contribuții în orice moment și din orice motiv, fără notificare. Nu avem nicio obligație să vă monitorizăm contribuțiile.

 

11. LINII DIRECTOARE PENTRU RECENZII

Este posibil să vă oferim zone din Servicii pentru a lăsa recenzii sau evaluări. Atunci când postați o recenzie, trebuie să respectați următoarele criterii: (1) ar trebui să aveți experiență directă cu persoana/entitatea care este revizuită; (2) recenziile dvs. nu trebuie să conțină cuvinte jignitoare sau limbaj abuziv, rasist, ofensator sau plin de ură; (3) recenziile dvs. nu trebuie să conțină referințe discriminatorii bazate pe religie, rasă, sex, origine națională, vârstă, stare civilă, orientare sexuală sau dizabilitate; (4) recenziile dvs. nu trebuie; (5) nu ar trebui să fiți afiliat cu concurenții dacă postați recenzii negative; (6) nu ar trebui să faceți nicio concluzie cu privire la legalitatea comportamentului; (7) nu puteți posta declarații false sau înșelătoare; și (8) nu puteți organiza o campanie încurajând pe alții să posteze recenzii, fie pozitive, fie negative.

Este posibil să acceptăm, să respingem sau să eliminăm recenziile la discreția noastră. Nu avem absolut nicio obligație de a examina recenziile sau de a șterge recenziile, chiar dacă cineva consideră recenziile inacceptabile sau inexacte. Recenziile nu sunt aprobate de noi și nu reprezintă neapărat opiniile noastre sau opiniile oricăruia dintre afiliații sau partenerii noștri. Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio revizuire sau pentru orice pretenții, datorii sau pierderi rezultate din orice revizuire. Prin postarea unei recenzii, ne acordați prin prezenta un drept și o licență perpetuă, neexclusivă, la nivel mondial, fără redevențe, plătită integral, atribuibilă și sublicențiabilă de a reproduce, modifica, traduce, transmite prin orice mijloace, afișa, efectua și/sau distribui tot conținutul referitor la recenzie.

 

12. LICENȚĂ PENTRU APLICAȚII MOBILE

Utilizați Licența

 

Dacă accesați Serviciile prin intermediul aplicației, atunci vă acordăm un drept revocabil, neexclusiv, netransferabil, limitat de a instala și utiliza aplicația pe dispozitive electronice fără fir deținute sau controlate de dvs. și de a accesa și utiliza aplicația pe astfel de dispozitive strict în conformitate cu Termenii și condițiile acestei licențe de aplicație mobilă conținute în acești termeni legali. Nu trebuie: (1) cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă, să decompilați, să faceți inginerie inversă, să dezasamblați, să încercați să derivați codul sursă sau să decriptați aplicația; (2) efectuați orice modificare, adaptare, îmbunătățire, îmbunătățire, traducere sau lucrări derivate din aplicație; (3) încălcați orice legi, reguli sau reglementări aplicabile în legătură cu accesul sau utilizarea aplicației; (4) eliminați, modificați sau ascundeți orice notificare de proprietate (inclusiv orice notificare privind drepturile de autor sau marca comercială) postată de noi sau de licențiatorii aplicației; (5) utilizați aplicația pentru orice efort generator de venituri, întreprindere comercială sau alt scop pentru care nu este; (6) să facă aplicația disponibilă printr-o rețea sau alt mediu care să permită accesul sau utilizarea de către mai multe dispozitive sau utilizatori în același timp; (7) să utilizeze aplicația pentru crearea unui produs, serviciu sau software care este, direct sau indirect, competitiv cu sau în orice mod un substitut pentru aplicație; (8) utilizați aplicația pentru a trimite interogări automate către orice site web sau; sau (9) utilizați orice informații de proprietate sau oricare dintre interfețele noastre sau alte proprietăți intelectuale ale noastre în proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, licențierea sau distribuirea oricăror aplicații, accesorii sau dispozitive pentru utilizare cu aplicația.

 

Dispozitive Apple și Android

Următorii termeni se aplică atunci când utilizați aplicația obținută fie de la Apple Store, fie de la Google Play (fiecare fiind un "distribuitor de aplicații") pentru a accesa Serviciile: (1) licența acordată pentru aplicația noastră este limitată la o licență netransferabilă de utilizare a aplicației pe un dispozitiv care utilizează sistemele de operare Apple iOS sau Android, după caz, și în conformitate cu regulile de utilizare stabilite în termenii și condițiile; (2) suntem responsabili pentru furnizarea oricăror Servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicație, așa cum este specificat în termenii și condițiile acestei licențe de aplicație mobilă conținute în acești termeni legali sau în alt mod cerut de legislația aplicabilă și recunoașteți că fiecare distribuitor de aplicații nu are nicio obligație de a furniza niciun serviciu de întreținere și asistență cu; (3) În cazul în care aplicația nu se conformează oricărei garanții aplicabile, puteți notifica distribuitorul aplicației aplicabil, iar distribuitorul aplicației, în conformitate cu Termenii și politicile sale, poate rambursa prețul de achiziție, dacă este cazul, plătit pentru aplicație și, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, distribuitorul aplicației nu va avea nicio altă obligație de garanție în ceea ce privește aplicația; (4) declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo al Guvernului SUA sau care a fost desemnată de Guvernul SUA drept țară "care sprijină terorismul" și (ii) nu sunteți listat pe nicio listă a Guvernului SUA a părților interzise sau restricționate; (5) trebuie să respectați termenii de acord ai terților aplicabili atunci când utilizați aplicația, de exemplu, dacă aveți o aplicație VoIP, atunci nu trebuie să încălcați acordul lor de servicii de date fără fir atunci când utilizați aplicația; și (6) recunoașteți și sunteți de acord că distribuitorii de aplicații sunt beneficiari terți ai termenilor și condițiilor din această licență de aplicație mobilă conținută în acești termeni legali și că fiecare distribuitor de aplicații va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în aplicare termenii și condițiile din această licență de aplicație mobilă conținută în acești termeni legali împotriva dvs., în calitate de beneficiar terț al acestora.

 

13. MANAGEMENTUL SERVICIILOR

Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația, de a: (1) monitoriza Serviciile pentru încălcarea acestor termeni legali; (2) întreprinde acțiuni legale adecvate împotriva oricărei persoane care, la discreția noastră, încalcă legea sau acești termeni legali, inclusiv, fără limitare, raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii; (3) la discreția noastră și fără limitare, refuză, restricționează accesul, limitează disponibilitatea sau dezactivează (în măsura fezabilă din punct de vedere tehnologic) oricare dintre contribuțiile dvs. sau orice parte a acestora; (4) la discreția noastră și fără limitare, notificare sau răspundere, să eliminăm din Servicii sau să dezactivăm în alt mod toate fișierele și conținutul care sunt excesive în dimensiune sau sunt în orice fel împovărătoare pentru sistemele noastre; și (5) să gestionăm în alt mod serviciile într-un mod conceput pentru a ne proteja drepturile și proprietatea și pentru a facilita buna funcționare a serviciilor.

 

14. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne pasă de confidențialitatea și securitatea datelor. Vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate: http://www.petnotecommunity.com/politica-confidentialitate. prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord să respectați Politica noastră de Confidențialitate, care este încorporată în acești termeni legali. Vă rugăm să rețineți că Serviciile sunt găzduite în România. Dacă accesați serviciile din orice altă regiune a lumii cu legi sau alte cerințe care reglementează colectarea, utilizarea sau divulgarea datelor cu caracter personal care diferă de legile aplicabile din România, atunci prin utilizarea continuă a serviciilor, vă transferați datele în România și sunteți de acord în mod expres ca datele dvs. să fie transferate și prelucrate în România.

 

15. TERMEN ȘI REZILIERE

 

Acești termeni legali vor rămâne în vigoare și în vigoare în timp ce utilizați Serviciile. FĂRĂ A LIMITA ORICE ALTĂ PREVEDERE A ACESTOR TERMENI LEGALI, NE REZERVĂM DREPTUL, LA DISCREȚIA NOASTRĂ ȘI FĂRĂ NOTIFICARE SAU RĂSPUNDERE, DE A REFUZA ACCESUL ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR (INCLUSIV BLOCAREA ANUMITOR ADRESE IP), ORICĂREI PERSOANE DIN ORICE MOTIV SAU FĂRĂ MOTIV, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICĂREI REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU LEGĂMINTE CONȚINUTE ÎN ACEȘTI TERMENI LEGALI SAU A ORICĂREI LEGI SAU REGLEMENTĂRI APLICABILE. PUTEM ÎNCETA UTILIZAREA SAU PARTICIPAREA DVS. LA SERVICII SAU VĂ PUTEM ȘTERGE CONTUL ȘI ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚII PE CARE LE-AȚI POSTAT ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ AVERTISMENT, LA DISCREȚIA NOASTRĂ.

 

Dacă vă închidem sau suspendăm contul din orice motiv, vi se interzice să vă înregistrați și să creați un cont nou sub numele dvs., un nume fals sau împrumutat sau numele oricărei terțe părți, chiar dacă este posibil să acționați în numele terței părți. În plus față de închiderea sau suspendarea contului dvs., ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale adecvate, inclusiv, fără limitare, urmărirea căilor de atac civile, penale și în încetare.

16. MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI

Ne rezervăm dreptul de a modifica, modifica sau elimina conținutul serviciilor în orice moment sau din orice motiv, la discreția noastră, fără notificare. Cu toate acestea, nu avem nicio obligație de a actualiza nicio informație despre Serviciile noastre. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe toate sau o parte din servicii fără notificare în orice moment. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru nicio modificare, modificare de preț, suspendare sau întrerupere a serviciilor.

 

Nu putem garanta că Serviciile vor fi disponibile în orice moment. Este posibil să întâmpinăm probleme hardware, software sau alte probleme sau să avem nevoie să efectuăm întreținere legată de servicii, ceea ce duce la întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul de a modifica, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau modifica în alt mod Serviciile în orice moment sau din orice motiv, fără notificare.

 

Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru nicio pierdere, deteriorare sau inconvenient cauzat de incapacitatea dvs. de a accesa sau utiliza Serviciile în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întrerupere a serviciilor. Nimic din acești termeni legali nu va fi interpretat ca obligându-ne să menținem și să susținem serviciile sau să furnizăm orice corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu acestea.

17. LEGEA APLICABILĂ

Acești termeni legali sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România, iar utilizarea Convenției Națiunilor Unite a contractelor pentru vânzările internaționale de bunuri este exclusă în mod expres. Dacă reședința dvs. obișnuită este în UE și sunteți consumator, dețineți în plus protecția oferită de dispozițiile obligatorii ale legii din țara dvs. de reședință. PetBook S. R. L. și amândoi sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor din Iași, ceea ce înseamnă că puteți face o cerere pentru a vă apăra drepturile de protecție a consumatorilor în ceea ce privește acești termeni legali în România sau în țara UE în care locuiți.

 

18. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Comisia Europeană oferă o platformă online de soluționare a litigiilor, pe care o puteți accesa. Dacă doriți să aduceți acest subiect în atenția noastră, vă rugăm să ne contactați.

 

19. CORECȚII

Pot exista informații despre servicii care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni, inclusiv descrieri, prețuri, disponibilitate și diverse alte informații. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informațiile despre servicii în orice moment, fără notificare prealabilă.

20. DISCLAIMER

 

SERVICIILE SUNT FURNIZATE CA ATARE ȘI CA DISPONIBILE. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR VA FI PE RISCUL DVS. EXCLUSIV. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, RENUNȚĂM LA TOATE GARANȚIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE ȘI UTILIZAREA ACESTORA DE CĂTRE DVS., INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. NU OFERIM NICIO GARANȚIE SAU DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA SAU CARACTERUL COMPLET AL CONȚINUTULUI SERVICIILOR SAU AL CONȚINUTULUI ORICĂROR SITE-URI WEB SAU APLICAȚII MOBILE LEGATE DE SERVICII ȘI NU NE VOM ASUMA NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU (1) ERORI, GREȘELI SAU INEXACTITĂȚI ALE CONȚINUTULUI ȘI MATERIALELOR, (2) VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE, DE ORICE NATURĂ, CARE REZULTĂ DIN ACCESUL DVS. LA ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR, (3) ORICE ACCES NEAUTORIZAT LA SAU UTILIZAREA SERVERELOR NOASTRE SECURIZATE ȘI/SAU A ORICĂROR INFORMAȚII PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTEA, (4) ORICE ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMITERII CĂTRE SAU DE LA SERVICII, (5) ORICE ERORI, VIRUȘI, CAI TROIENI SAU ALTELE ASEMENEA CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR DE CĂTRE ORICE TERȚĂ PARTE ȘI/SAU (6) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT ȘI MATERIALE SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DETERIORARE DE ORICE FEL SUFERITĂ CA URMARE A UTILIZĂRII ORICĂRUI CONȚINUT POSTAT, TRANSMIS SAU PUS LA DISPOZIȚIE ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR. NU GARANTĂM, APROBĂM, GARANTĂM ȘI NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN PRODUS SAU SERVICIU PROMOVAT SAU OFERIT DE O TERȚĂ PARTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, AL ORICĂRUI SITE WEB HYPERLINK SAU AL ORICĂRUI SITE WEB SAU APLICAȚIE MOBILĂ PREZENTATĂ ÎN ORICE BANNER SAU ALTĂ PUBLICITATE ȘI NU VOM FI PARTE SAU ÎN NICIUN FEL RESPONSABILI PENTRU MONITORIZAREA ORICĂREI TRANZACȚII ÎNTRE DVS. ȘI ORICE FURNIZORI TERȚI DE PRODUSE SAU SERVICII. CA ȘI ÎN CAZUL ACHIZIȚIONĂRII UNUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MEDIU SAU ÎN ORICE MEDIU, AR TREBUI SĂ VĂ FOLOSIȚI CEA MAI BUNĂ JUDECATĂ ȘI SĂ FIȚI PRECAUȚI ACOLO UNDE ESTE CAZUL.

21. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

ÎN NICIUN CAZ, NOI SAU DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NOȘTRI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE ORICE TERȚĂ PARTE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECVENTE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV PROFITUL PIERDUT, VENITURILE PIERDUTE, PIERDEREA DATELOR SAU ALTE DAUNE CARE DECURG DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE ORICĂRUI LUCRU CONTRAR CONȚINUT AICI, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU ORICE CAUZĂ ȘI INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII VA FI ÎN ORICE MOMENT LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ, DACĂ ESTE CAZUL, DE DVS. CĂTRE NOI. ANUMITE LEGI DE STAT DIN SUA ȘI LEGILE INTERNAȚIONALE NU PERMIT LIMITĂRI ALE GARANȚIILOR IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITOR DAUNE. DACĂ ACESTE LEGI VI SE APLICĂ, ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE RENUNȚĂRILE SAU LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI DREPTURI SUPLIMENTARE.

22. DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere, inclusiv filialele, afiliații și toți ofițerii, agenții, partenerii și angajații noștri respectivi, împotriva și împotriva oricărei pierderi, daune, răspunderi, revendicări sau cereri, inclusiv onorarii și cheltuieli rezonabile ale avocaților, făcute de orice terță parte din cauza sau care rezultă din: (1) contribuțiile dvs.; (2) utilizarea Serviciilor; (3) încălcarea acestor termeni legali; (4) orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. stabilite în acești termeni legali; (5) încălcarea de către dvs. a drepturilor unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală; sau (6) orice act dăunător evident față de orice alt utilizator al serviciilor cu care v-ați conectat prin intermediul Serviciilor. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala dvs., de a vă asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei chestiuni pentru care sunteți obligat să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați, pe cheltuiala dvs., cu apărarea noastră a unor astfel de pretenții. Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau procedură care face obiectul acestei despăgubiri după ce am luat cunoștință de aceasta.

23. DATE UTILIZATOR

Vom păstra anumite date pe care le transmiteți serviciilor în scopul gestionării performanței serviciilor, precum și date referitoare la utilizarea de către dvs. a serviciilor. Deși efectuăm periodic copii de rezervă de rutină ale datelor, sunteți singurul responsabil pentru toate datele pe care le transmiteți sau care se referă la orice activitate pe care ați întreprins-o utilizând Serviciile. Sunteți de acord că nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru pierderea sau coruperea oricăror astfel de date și renunțați la orice drept de acțiune împotriva noastră care decurge din orice astfel de pierdere sau corupție a acestor date.

 

24. COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRANZACȚII ȘI SEMNĂTURI

 

Vizitarea serviciilor, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online constituie comunicații electronice. Sunteți de acord să primiți Comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și prin intermediul Serviciilor, îndeplinesc orice cerință legală ca o astfel de comunicare să fie în scris. PRIN PREZENTA, SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA SEMNĂTURILOR ELECTRONICE, A CONTRACTELOR, A COMENZILOR ȘI A ALTOR ÎNREGISTRĂRI, PRECUM ȘI CU LIVRAREA ELECTRONICĂ A NOTIFICĂRILOR, POLITICILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR TRANZACȚIILOR INIȚIATE SAU FINALIZATE DE NOI SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR.

 

Prin prezenta renunțați la orice drepturi sau cerințe în conformitate cu orice statut, reglementări, reguli, ordonanțe sau alte legi din orice jurisdicție care necesită o semnătură originală sau livrarea sau păstrarea înregistrărilor non-electronice sau la plăți sau acordarea de credite prin orice alte mijloace decât mijloacele electronice.

 

25. DIVERSE

 

Acești termeni legali și orice politici sau reguli de funcționare postate de noi cu privire la servicii sau cu privire la servicii constituie întregul acord și înțelegere între dvs. și noi. Neefectuarea sau punerea în aplicare a oricărui drept sau prevedere a acestor termeni legali nu va funcționa ca o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Acești termeni legali funcționează în cea mai mare măsură permisă de lege.

 

Putem atribui oricare sau toate drepturile și obligațiile noastre altora în orice moment. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru nicio pierdere, daună, întârziere sau neacțiune cauzată de orice cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil. Dacă orice prevedere sau parte a unei prevederi a acestor termeni legali este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea prevedere sau parte a dispoziției este considerată separabilă de acești termeni legali și nu afectează valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase. Nu există nicio relație de asociere, parteneriat, angajare sau agenție creată între dvs. și noi ca urmare a acestor termeni legali sau a utilizării Serviciilor.

 

Sunteți de acord că acești termeni legali nu vor fi interpretați împotriva noastră în virtutea faptului că i-am redactat. Prin prezenta, renunțați la orice apărare pe care o puteți avea pe baza formei electronice a acestor termeni legali și a lipsei semnării de către părți pentru a executa acești termeni legali.

 

26. CONTACTAȚI-NE

Pentru a rezolva o reclamație cu privire la servicii sau pentru a primi informații suplimentare cu privire la utilizarea serviciilor, vă rugăm să ne contactați la:

PetBook S.R.L.

Strada Cerna, Nr. 13

Iași, Iași 700649

Romania

Telefon: 0741 061 389

E-mail: contact@petnotecommunity.com

bottom of page